Động thổ

Từ khoá: Động thổ

Động thổ xây dựng Nhà máy mới công ty TNHH Lite-On Việt Nam

Động thổ xây dựng Nhà máy mới công ty TNHH Lite-On Việt Nam

Sau 4 năm hoạt động hiệu quả, việc tiếp tục ...
Động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận SEMBCORP Hải Phòng

Động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận SEMBCORP Hải Phòng

Với việc động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận, ...
Lễ Động thổ KCN Deep C III

Lễ Động thổ KCN Deep C III

"Khu Deep C được xây dựng và hình thành trên ...
Lễ Động thổ KCN Deep C - Hải Phòng

Lễ Động thổ KCN Deep C - Hải Phòng

https://www.youtube.com/watch?v=LUiZP4FHjrg
Động thổ xây dựng nhà máy mới công ty TNHH chế tạo ZEON Việt Nam

Động thổ xây dựng nhà máy mới công ty TNHH chế tạo ZEON Việt Nam

Tại Khu công nghiệp VSIP - Hải Phòng, Công ty Sự ...